onsdag 15. august 2012

Et slags Gnomekønstmanifest

 • Gnomekønst trenger ingen videre dyp baktanke. Altså, virker konseptet fascinerende, er en bare nysgjerrig på hvordan resultatet blir, holder det i massevis.
 • Gnomekønsten skal speile velferdsstaten, (obs obs) ikke på noe dypere plan enn å vise til overflod av tid og/eller ressurser.
 • En skal bruke unødvendig mye tid på gnomekønst, gjerne på ting som ikke har så mye å si for selve resultatet.
 • (Gnomekønst kan utføres i beruset tilstand).
 • Gnomekønst kan dokumenteres, men det er ikke et tap for verden om det ikke gjøres.
 • Gnomekønst skal ha lange kunstpauser og/eller kronglete formuleringer, men de må helst ikke være gjennomtenkte.
 • Gnomekønstneren trenger ikke å stå inne for kønstverket.
 • Øh... / Ø.
 • Psykisk og fysisk fostring har ikke noe med gnomekønst å gjøre.
 • Gnomekønstneren skal tale med tølefeil.
 • Øm gnomekønstneren påstår den vil ta sitt eget liv; http://youtu.be/9mku8jEnVgk
 • Det er kewlt å drepe dyr humant.
 • Gnomekønst + dudeisme = sant (MEN gnomekønst er religiøst uavhengig).
 • Stormannsgalskap  er koz.
 • Om en har noe viktig å si; vent med det til det er glemt.
 • Gnomekønst går til krig mot ironigenerasjonen. (vi er dritt lei dere!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar